Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:01

Gostomysł, ostatni król związku obodryckiego (zm. 844 n.e.)

czw., 29/08/2013 - 15:27

Gostomysł (Goztomuizli, Gotzomuizli, Gozzomiul, Gozzomuil, Gestimulus) to zm. w 844 r.n.e. król, kniaź kniaziów, książę zwierzchni słowiańskiego plemienia Obodrzyców i całego związku obodryckiego.

Rys. Rycerstwo w czasach Karolingów, wg Psalterium Aureum, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. 22, saec. IXex, S. 140 , cc wikimedia

Życiorys

Gostomysł zamierzał osiągnąć niezależność w stosunku do państwa króla Franków Wschodnich, Ludwika Niemca. Zginął podczas wielkiej wyprawy karnej władcy na ziemię Obodrytów w 844 roku. Po jego śmierci państwo obodryckie zostało podzielone na cztery księstwa plemienne: Wagrów, Połabian, Obodrzyców i Warnów. Wymieniony w roczniku ksantenskim i kronikach z Fuldy. W oryginalnych tekstów łacińskich imię zmarłego przywódcy zapisano: Gestimus, Gestimulus.

Późniejsza legenda

Władca o tym imieniu po raz pierwszy pojawił się w źródłach rosyjskich w XV wieku. Według pochodzącego z początku XVI wieku Posłania mnicha Spirydona Gostomysł w 842 roku miał zaprosić Ruryka do objęcia władzy w Nowogrodzie.

opr. Adam Fularz

Bibliografia
Skowronek J., Tanty M., Wasilewski T., Słowianie południowi i zachodni VI – XX wiek, Książka i Wiedza, Warszawa 2005, ISBN 83-05-13401-6, s. 50–51.