Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 17 luty, 2020 - 10:07

Gyddanyzc - Gdańsk w X wieku

wt., 12/04/2016 - 15:11

Gyddanyzc to pierwsza zapisana nazwa Gdańska.Oto zdjęcie oryginalnego zapisu:

File:Johannes Canaparius (Jan Kanapariusz) Gyddanyzc Gdańsk Danzig.jpg

Gdańsk (Gyddanyzc urbs) jest po raz pierwszy wymieniony jako miasto w "Żywocie św. Wojciecha" spisanego przez Jana Kanapariusza. XI w.

Sytuację mogły jeszcze pogorszyć późniejsze kopie streszczenia, gdyż średniowieczni pisarze niezwykle często przekręcali bądź „poprawiali” nazwy geograficzne i imiona z przepisywanych rękopisów. Doskonałym przykładem jest tutaj Żywot św. Wojciecha. W pierwszej jego wersji mamy wymieniony Gdańsk (Gyddanyzc) oraz księcia polskiego Bolesława. Jednak kopiści najwyraźniej nie mieli pojęcia o Gdańsku, gdyż przerobili go na bardziej znane Gniezno. Bolesława uczynili zaś księciem Prus.

wg http://archeowiesci.pl/2011/04/27/badania-genetyczne-maja-rozstrzygnac-kwestie-pochodzenia-piastow/

Jan Kanapariusz (Ioannes Canaparius)

Był to mnich benedyktyński klasztoru Sti. Bonifacius et Alexius na wzgórzu Awentyn w Rzymie. Kanapariuszowi przypisuje się autorstwo dzieła Vita sancti Adalberti episcopi Pragensis (Żywot Świętego Wojciecha),[2] napisanego prawdopodobnie w roku 1000. Kanapariusz jest autorem pierwszej źródłowej wzmianki odnoszącej się do Gdańska wymienionego jako "urbs Gyddanyzc".

Przypisy

  1.  Lapidarium Gdańskie. zdiz.gda.pl.
  2.  Jan Kanapariusz, "Świętego Wojciecha żywot pierwszy", Tekst łaciński Jadwiga Karasińska, przełożył Kazimierz Abgarowicz, komentarze Jadwiga Karasińska, Biblioteka Gdańska 2009, ISBN 9788374538695