Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 20 Maj, 2019 - 05:29

O grobach biskupich w Smogorzewie na Śląsku

ndz., 19/11/2017 - 19:45

"Grób w Smogorzewie.- Jeden z nich odkryli uczeni niemieccy przed pierwszą wojną światową w
Smogorzewie na Śląsku. Zmarły dostojnik kościelny dzierżył w kościach palców „ikonę” wschodniego
obrządku. Resztki szat liturgicznych, w jakich został pochowany, wskazywały również na
bizantyńskie powiązania. Ponieważ w owych czasach było nie do pomyślenia, aby obrządek
słowiański opanował nawet Śląsk,- archeologowie tłumaczyli sobie przypadkowo odkryty grób tym,
ze jakiś biskup bizantyński podróżujący po Europie, umarł po drodze w Smogorzewie i tu został
pochowany. Dziś tą tezę można odrzucić. "

Wg Frank Kmietowicz, Bogomilcy w Polsce, Wyd. Klub Św. Cyryla i Św. Metodego, Detroit, Michigan w USA, rok 1980

O Smogorzewie

"Sławę zawdzięcza zapisom drukarskim Jana Długosza. Według jego roczników

Smogorzów był siedzibą biskupów śląskich, która dopiero za czasów Kazimierza
Odnowiciela na trwale ulokowani we Wrocławiu. W innym dziele Długosza w „Żywotach
biskupów wrocławskich”, podano również, że właśnie w Smogorzowie Mieszko I
ufundował pierwszą śląską katedrę.Współcześni historycy bardzo sceptycznie podchodzili
do tych długoszowych zapisów, ale w II połowie XIX wieku tradycję tego miejsca
szanowano i traktowano poważnie. Wierzono wówczas, że niewielki drewniany
smogorzowski kościółek to pierwsza wybudowana przez Piastów świątynia na Śląsku.
„Smogorzowską katedrę” traktowano niczym relikwie, bo w czasach Lompy żywiono
przekonanie, że rodowód jej najstarszej modrzewiowej części, można datować na IX
wiek. W 1854 r spłonął drewniany modrzewiowy kościół . Nowy kościół murowany
powstał w latach 1861-63 w stylu neogotyckim."
wg  
Plan Odnowy Miejscowości Smogorzów, online: www.static.bip.namyslow.eu/download//5149/19-188-08_zal.pdf