Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 1 Czerwiec, 2020 - 01:09

O tajemnicy ksiąg zapisanych prastarym pismem z klasztoru w Tyńcu

ndz., 19/11/2017 - 21:58

Kmietowicz zapisał "Gumplowicz zwraca uwagą na ciekawy fakt, że kiedy z polecenia cesarza austriackiego Józefa II komisarz przejmował klasztor w Tyńcu, w protokole odbiorczym zanotował 500 rękopisów łacińskich
i „sześć ksiąg zapisanych prastarym pismem, prawdopodobnie cyrylicą lub głagolicą" (przypis podany przez F. Kmietowicza to: M. Gumplowicz, „Zur Geschichte Polens in Mittelalter”, Radom 1872. )

wg Frank Kmietowicz, Bogomilcy w Polsce, Wyd. Klub Św. Cyryla i Metodego, Detroit, Michigan w USA, rok 1980