Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:08

Polska i Słowiańszczyzna w opisie Galla Anonima

pon., 26/08/2013 - 10:25

Ziemie obecnej Polski oraz opis Słowiańszczyzny w dziele Galla Anonima. Autor widzi ją w sąsiedztwie Dacji.

Gall Anonim to pierwszy kronikarz działający na ziemiach polskich, autor Kroniki polskiej, Cronicae et gesta ducum sive principum Polonorum. Kronikę napisał prawdopodobnie na życzenie kanclerza Michała Awdańca w latach 1110-1120. Możliwe, że po śmierci kanclerza Michała prowadził kancelarię książęcą, zwaną z łac. capella.

źródło:

Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał Wiszniewski, str. 192-194

 

ilustracja tytułowa: Sebastian Muenster, mapa Polski, ok. 1580-1590 n.e.