Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:11

Redakcyjna zagadka- gdzie był zjazd zwany "Gnieźnieńskim"

czw., 05/09/2013 - 01:44

Wg zachowanych dokumentów, odbył się w mieście Gaemi w Scavanii. Jak wiemy, pod nazwą Gniezno mógł się ukrywać twór pełniący funkcje stołeczne przed najazdem czeskiego Brzetysława, który zrujnował te miejsca. Nie wiemy, gdzie jest to miasto. Zjazd monarchów odbył się podobno w roku 1000 n.e. Niemiecki władca ustalił stolice biskupstw na tych terenach, i obsadził je mianowanymi przez siebie biskupami. W tym bratem zmarłego praskiego biskupa Wojciecha. 

File:Gniezno Boleslaus II.jpg

Ryc. Św. Wojciech wykupuje niewolników słowiańskich, ujęcie reliefu z ok. 1150 n.e., cc wikimedia, za: "Drzwi Gnieźnieńskie" Zakład Imienia Ossolińskich Wrocław, Poland, 1956 

 

↑ Dochował się jeszcze dokument, który Otto III w czasie zjazdu 

Gnieźnieńskiego wystawił na rzecz Hieronima biskupa Vicenzy dnia 15 

marca r. 1000. Miejsce wystawienia aktu skreślono słowami „Actum in 

Scavania in civitate Gaemi ubi corpus beati Martyris... quiescit” zob. 

Stumpf, Die Kaiserurkunden des X., XI. und XII. Jahrh. Innsbruck 1865. 

Nr. 1213.
↑ Ustęp z Kroniki współczesnej Thietmara, dotyczący utworzenia tej 

nowej organizacyi kościoła polskiego, brzmi w sposób następujący: „Nec 

mora, fecit (Otto III) ibi archiepiscopatum, ut spero legitime, sine 

consensu tamen prefati presulis (Ungera poznańskiego) cuius diocesi 

omnis hec regio subiecta est; committens eundem praedicti martyris 

fratri Radimo, eidemque subiciens Reinbernum Salse Cholbergensis 

ecclesie episcopum Popponem Cracauensem, Johannem Wrotizlaensem 

Vungero Posnaniensi excepto”. IV. c. 28. 

 

„Actum in Scavania in civitate Gaemi 

 „Działo się w Sklawanii, w mieście Gaemi, gdzie spoczywa ciało błogosławionego męczennika Wojciecha...

Cesarz Otto nadał go Bolesławowi właśnie w czasie zjazdu gnieźnieńskiego. ... w Italii opatrzony datą: „Działo się (przed Idami) w Sklawanii, w mieście Gaemi [..], gdzie spoczywa ciało błogosławionego męczennika Wojciecha"42.

Organizacja kościoła w Polsce do połowy wieku XII. - Strona 283

books.google.pl/books?id=uxLSAAAAMAAJ
Władysław Abraham - 1962 - 


i Dochował się jeszcze dokument, który Otto III w czasie zjazdu gnieźnieńskiego wystawił na rzecz Hieronima biskupa Vicenzy dnia 15 marca 1000 r. Miejsce wystawienia aktu skreślono słowami: „Actum in Scavania in civitate Gaemi ubi 

Zeitschrift - Tom 30 - Strona 12

books.google.pl/books?id... - Tłumaczenie strony
Historische Gesellschaft für Posen - 1918 -


Die Urk. ist datiert Actum in Scavania in civitate Gaemi, ubi corpus beati Martyris quiescit. 

do najlepszych!, maxwap.pl/d/49/do,najlepszych.php‎
Gaemi (miejsce zjazdu Ottona III i Chrobrego w 1000 roku). Moze pozornie wyglada to na typowo geograficzne pytanie, jednak odpowiedzi na nie moze udzielic .

Gaemi (miejsce zjazdu Ottona III i Chrobrego w 1000 roku).

1985-04, Gryf 1985 04 - Bałtycka Biblioteka Cyfrowa
bibliotekacyfrowa.eu/dlibra/plain-content?id=44‎


W tych słowach znajduje się już niewątpliwie zapowiedź zjazdu gnieinień- ... się w Sklawanii, mieście Gaemi, gdzie Spoczllwa ciało męczennika Wojciecha".

Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter: (2. Bde.) Annalen ... - Strona 164

books.google.pl/books?id... - Tłumaczenie strony
Gustav Richter - 1890 -


März, ausgestellt in Scuvania [l. Sclavania] in civitato Gaemi, ubi corpus b. martyris — quiescit, Stumpf 1213). 

Annalen der deutschen Geschichte im Mittelalter: Abt., 2. Bd., 2. ... - Strona 164

books.google.pl/books?id=uvsrAQAAIAAJ
Gustav Richter, ‎Horst Ernst Arminius Kohl, ‎Walter Theodor Opitz - 1890


Miirz, ausgostollt in Scuvania [1. Sclavania] in civitate Gaemi, ubi corpus b. martyris — quieseit, Stumps 1213). Jveo mora, fecit ibi arohiepiscopatum — sino consensu tamen prefati presulis (v. Posen), cuius diocesi onmis haoe regio subiecta ...

opr. A. Fularz na podst. Wikipedii, zilustrowano fragmentem mapy Orteliusa.