Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:50

W poszukiwaniu ostatnich polskich dawnych pogan

wt., 10/09/2013 - 00:14

Znalazłam potwierdzenie na istnienie nie wiem czy poganki ale na pewno 

osoby nieochrzczonej Wołoszki Tatiany. W 1425 r. Jan z Rajskiego (to 

jedna z najstarszych wsi na naszym terenie, pierwotnie to było Ralskie 

od pola ornego) katolik pod groźbą stosu w sanockim sądzie przysięgał 

iż przestanie mieszkać z Wołoszką Tatianą - kobietą nieochrzczoną.

autor: lucyna beata
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=84403

Jako siła polityczna wyznawcy religii słowiańskiej, w zasadzie 

przestali się liczyć (źródłowo) od razu po chrzcie. Nie ma bowiem, w 

źródłach pisanych, danych o pogaństwie słowiańskim w naszym kraju. 

Niemniej archeologia wskazuje, że powstanie antypaństwowe, które 

wybuchło około roku 1031, mogło mieć zaplecze pogańskie. Wynika to z 

badań grodu wrocławskiego, gdzie na splantowanym wale wewnętrznym 

powstała, w roku 1032/33, budowla przypominająca to, co znamy z 

wykopalisk na Połabiu północnym jako "kącina". Sam fakt, że powstańcy 

podnieśli rękę na kościół i jego funkcjonariuszy (prześladowanie 

chrześcijan wg roczników czeskich, zabójstwa księży wg Galla i PVL) 

pozwala domniemywać, że ideologicznym uzasadnieniem rebelii było 

słowiańskie pogaństwo.

autor: marlon

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=84403