Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:03

Wiching, biskup Wiślanii (Krakowii) w latach 881-885

pt., 23/08/2013 - 12:05

Wiching , także: Viching , († 12 września 912 ) był w latach 880-881 i 885-891/892/893 biskupem Nitry i w latach 898-899 12. Biskupem Passau. W latach 881-885 był biskupem w prowincji Krakowia, ówczesnej Wiślanii, sądząc z zapisów źródeł, nie pozwalających na inne interpretacje.

Wiching uważany był za konkurenta arcybiskupa Metodego. Po pokoju w Forchheim (874) bratał się z morawskim księciem Świętopełkiem I. najprawdopodobniej znanym w polskiej historiograffi jako Ziemowit. Władca ten w 880 wysłał go do Rzymu, aby przez papieża Jana VIII był konsakrowany na biskupa Nitry. W tym roku, papież zachęcał również Metodego do korzystania ze słowiańskiej liturgii.

Jako że Wiching przesłał fałszywy “papieski” list do Świętopełka (uznawanego za Ziemowita przez np. Bielowskiego), arcybiskup Metody wysłał Wichinga w roku 881  za karę do Wiślanii – w źródłach- „na území, která Svatopluk jen nedávno připojil k své říši,“- co mogło być wówczas jedynie Wiślanią (często błędnie podaje się Pannonię przy tłumaczeniu tych wydarzeń). Próbował kilka razy powrócić z Wiślanii, ale uczniowie Metodego blokowali te próby i wielokrotnie im zapobiegali. Wiching opuścił Wiślanię dopiero na krótko przed śmiercią Metodego.

Po śmierci Metodego w roku 885 papież uczynił Wichinga ponownie biskupem Neutra (lub jego powołanie zostało potwierdzone), a także uczynił go zarządcą kościelnym (ale nie arcybiskupem). Wiching następnie uniemożliwił sukcesję spuścizny Metodego przez Gorazda. Nowy papież Stefan V był przeciwny jego poprzednikowi w sprawie liturgii słowiańskiej i opowiadał się za wydaleniem studentów Metodego.

Wiching opuścił Nitrę około 891/892, po wybuchu wojny między Świętopełkiem (Ziemowitem?) i królem Arnulfem. Został zabrany na dwór Arnulfa i służył tam od 892 jako kanclerz. Po roku 896 też objął opactwo Mondsee. W latach 898-899 był biskupem Passau. Po śmierci Arnulfa i upadku Wielkich Moraw Wiching wycofał się z życia publicznego.

opr. Adam Fularz na podst. Wikipedii

dla

Literatura

Wolf Oschlies: Wiching. In: Biographisch- Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 32, Bautz, Nordhausen 2011, ISBN 978-3-88309-615-5, Sp. 1509–1523.

Mapa tytułowa:

The 1507 Lesser Poland and Red Ruthenia Map (Polonia Minor, Russia) by Martin Waldseemüller