Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 21 Styczeń, 2019 - 09:05

Zagadka biskupstwa w Czersku

ndz., 19/11/2017 - 20:32

Frank Kmietowicz donosi o istnieniu diecezji w Czersku na Mazowszu. "Andrzej, biskup poznański, w dokumencie z r.1303, mówi o diecezji czerskiej" i przywoluje przypis: J. Natanson-Leski,”Zarys granic i dziejów Polski najstarszej”, Wrocław 1953
Kmietowicz dodaje: "Mogła ona być tylko obrządku Słowiańskiego, bo łacińskiego biskupstwa w tamtych czasach nie było."

wg Frank Kmietowicz, Bogomilcy w Polsce, Wyd. Klub Św. Cyryla i Metodego, Detroit, Michigan w USA, rok 1980

"Nie wykluczone, że ustalono utworzenie innych jeszcze biskupstw, może w Czersku"

wg  historia_kosciola_katolickiego - Scribd
https://ar.scribd.com/document/16254114/historia-kosciola-katolickiego

opr. AF