Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:52

Zagadka prowincji Sławia

ndz., 25/08/2013 - 18:00

Slawia to wzmiankowany w źródłach arabskich (Al-Gaihani i Ibn Haukal) jeden z trzech, obok Kujaby i Arsanii, wschodniosłowiańskich ośrodków protopaństwowych na obszarze późniejszej Rusi, istniejących przed przybyciem Waregów.

Abu Zayd al-Balkhi opisał trzy prowincje lub centra słowiańskiego imperium – Kuyaba, Slavia, i Artania, około roku 920 n.e. Znane są one z przekazów jego komentatorów, jako że oryginalne dzieło nie zachowało się. Cytowali go: Ibn Hawqal, Al-Istakhri, Hudud ul-’alam.

Oto dane z opisu:

Sławia  صلاوية‎ Ṣ(a)lāwiya, główne miasto: Salaw

W źródłach arabskich podróżników i kupców znalazły się odwołania do kraju Sklawonia, Sklawia. Gdzie leżał ów kraj? Taką nazwą nazywano Meklemburgię i Pomorze Zachodnie w wiekach średnich. Analiza ówczesnych źródeł pokazuje iż w tym kraju miejscowniono na przykład Gniezno:

 

 drugi przykład to zachowany do naszych czasów dokument z 
kancelarii Ottona III, wystawiony w trakcie pobytu w Polsce, podczas 
zjazdu gnieźnieńskiego. W jego formule datacyjnej czytamy: 
actum in Slavania in civitate Gnesni ubi corpus beati martyris 
Adalberti requiescit co należy tłumaczyć "działo się to w kraju 
Słowian, w mieście Gnieźnie, gdzie spoczywa ciało błogosławionego 
męczennika Wojciecha". Tak więc nazwą Sclavonia lub Sclavia 
określano państwo gnieźnieńskie dwóch pierwszych Piastów, a później 
nazwę tę rozciągnięto na całą Polskę. 

http://www.historycy.org/index.php?showtopic=7573

opr. A. Fularz