Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 1 Czerwiec, 2020 - 01:32

Zagadka wzmianki o istnieniu biskupstwa kaliskiego z roku 1124

ndz., 19/11/2017 - 21:47

"Historia kościoła katolickiego na Ziemi Kaliskiej zaczęła się od kroniki niemieckiego kronikarza Herborda, który napisał żywot św. Ottona z Bambergu, biskupa nazywanego Apostołem Pomorza Zachodniego, żyjącego w latach 1060-1139. W tekście tego żywota znajduje się zapis, że w roku 1124 zlikwidowano m.in. diecezję kaliską, której tereny wcielono do diecezji gnieźnieńskiej. " (..) "Na jej temat można snuć różne przypuszczenia, które nasuwają się po przeczytaniu żywota Św. Ottona z Bambergu. A oto jedno z nich: biskup krakowski Mateusz w piśmie do św. Barnarda z Clairveaux wspomina, że obrządek słowiański zaszczepiony jeszcze przez Metodego – brata Cyryla, utrzymuje się nadal. Ta informacja może prowadzić do przypuszczenia, że w Kaliszu istniało już wcześniej chrześcijaństwo obrządku wschodniego z wpływami z południa. Tak się działo aż do chwili, kiedy ośrodek rządzenia krajem przeniesiono do Krakowa, około 1050 r. Kazimierz Odnowiciel ustanowił tam archidiecezję obrządku wschodniego. Dowodzi tego odkryty drewniany kościół pod fundamentami kolegiaty kamiennej Św. Pawła. Nasuwa się więc wniosek, że chrześcijaństwo mogło dotrzeć tu wcześniej niż do Gniezna, bowiem uczniowie Metodego wykształcili wielu swoich następców, którzy działali w Czechach i na Rusi. Mogli też dotrzeć i do Kalisza, gdzie założyli wspomnianą diecezję i wznieśli drewnianą świątynię odkrytą na grodzisku." 

wg http://www.info.kalisz.pl/historia/wizyty.htm

"Wiadomość o istnieniu biskupstwa kaliskiego pochodzi z połowy XII wieku i zawarta jest w dziele scholastyka bamberskiego Herborda. Nosi ono tytuł "Dialog o życiu św. Ottona biskupa bamberskiego" i powstało w latach 1158-1160, w oparciu o relacje dwóch duchownych - Tymo i Zefryda - towarzyszących biskupowi Ottonowi w jego podróży misyjnej do pogańskich mieszkańców Pomorza Zachodniego. Przybył on do naszego kraju w 1124 roku dzięki staraniom Bolesława Krzywoustego i za zgodą papieża Kaliksta II oraz cesarza rzymskiego narodu niemieckiego Henryka V. Herbord opisując - na podstawie informacji uzyskanych od Zefryda - podróż biskupa Ottona na ziemie nadodrzańskie i nadbałtyckie, pisze, że po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej jechał on "...per tres episcopatus Poloniae, Brezlavensem videlicet et Calissiensem atque Pozenanensem usque ad archiepiscopatum Gneznensem..." (przez trzy biskupstwa polskie, mianowicie wrocławskie i kaliskie oraz poznańskie, aż do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego)."

http://www.kalisz.info/diecezja.html

"Ale przecież pierwsza wiadomość o istnieniu biskupstwa kaliskiego pochodzi z 1124 r. i zawarta jest w dziele scholastyka bamberskiego Herborda. Nosi ono tytuł "Dialog o życiu św. Ottona biskupa bamberskiego" Herbord opisując podróż biskupa Ottona na ziemie nadodrzańskie i nadbałtyckie, pisze, że po przekroczeniu granicy polsko-czeskiej jechał on "...per tres episcopatus Poloniae, Brezlavensem videlicet et Calissiensem atque Pozenanensem usque ad archiepiscopatum Gneznensem..." (przez trzy biskupstwa polskie, mianowicie wrocławskie i kaliskie oraz poznańskie, aż do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego). "

wg http://kaliszobranie.blogspot.com/p/przeszosc-drogi-panie-nie-ma-jak-sie.html