Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:57

Dyskusja o zagadkowym księciu Wrocisławie

pon., 22/07/2013 - 14:20

Wratysław I (ur. ok. 888 zm. 13 lutego 921) - możliwe że książę Polan do ok. 896 r., książę Czech od 915 r. Pochodził z dynastii Przemyślidów. Był synem Borzywoja i Ludmiły, młodszym bratem Spitygniewa I. Kronikarz Szymon de Kéza w Gesta Hungarorum podaje, że Wratysław I zginął w walce w czasie najazdu Węgrów na Czechy i Morawy. W 906 lub 907 roku poślubił Drahomirę, księżniczkę stodorańską. Z tego małżeństwa pochodzili:

Wacław I Święty,
Bolesław I Srogi,
Spitygniew, zmarły młodo
4 córki.

 

200 [i.e. Dwieście] miast wraca do Polski: informator historyczny - Strona 393

books.google.pl/books?id=_yEwAAAAIAAJ
Władysław Jan Grabski - 1947 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań
Nazwę swą miasto zawdzięcza nieznanemu nam z historii Wrocisławowi. ImięWrocisław w odmianach : czeski Wratislaw, pomorski — Warcisław, ruski — Worotisław, a polski — Wrocisław, spotykane na dokumentach z XII — XIII stulecia, jest ...

 

Rozbiory dziel obejmujących albo dzieje, albo rzeczy polskie ... - Strona 188

books.google.pl/books?id=t2lKAAAAcAAJ

Wrocisław syn jego starszy po nim panował, o którym kompilator nasz, pod jimienicm Prokosza wcale nic nie mówi, tylko miejsce próżne do dokomponowania zostawia, a niżej (p.205) wzmiankuje, że zginął w wojnie przeciw Pomorzanom.

 

 Arnulf z początkiem wiosny (892 r. n.e.) przybył z Bawarii nad granicę Marchii Wschodniej, gdzie obok Hangstfeld zwołał w maju zjazd władców. Ponieważ zabrakło na nim Świętopełka, policzono go między wrogów. Na zjeździe obecni byli: książę Polan Wrocisław oraz posłowie węgierskiego księcia Kursana."

Jeszcze w tych Rocznikach Awentyna pisze, iż ów książę Polan Wrocisław brał udział w zniszczeniu Moraw.

A oto jeszcze jeden fragment o księciu Wrocisławie: "Oni (czyli książę Polan Wrocisław i książę węgierski Kursan) to zaofiarowali się z wszechstronną pomocą przeciw księciu Świętopełkowi, jeśli w zamian za żołd otrzymają ziemię, którą zdobędą (...). (Arnulf) Kursanowi wyznaczył Dację, Wrocisławowi kazał nastąpić z północy". Z przytoczonego fragmentu (niestety nie odnalazłem źródła, ten fragment Roczników Awentyna przewija się na wielu stronach o tematyce historycznej dotyczących czasów "przedmieszkowych") wynika, że na zjeździe władców w 892 roku Wrocisław zaoferował królowi wschodniofrankijskiemu Arnulfowi z Karyntii wsparcie od północy w walce z księciem morawskim Świętopełkiem I Wielkim w zamian za tereny zdobyte w przyszłości przez Polan na Wielkich Morawach.

 

Popatrzcie - właśnie przeglądałem Kronikę Prokosza, gdzie również wymieniany jest władca Wrocisław, który zasiada na tronie w 892 roku.  Idąc dalej brat Wrocisława wg Kroniki Prokosza - Leszek V (Lestek) następuje po nim w 896 roku. Na stronach 194-196 tej kroniki możemy znaleźć wzmiankę o tych władcach.

---

Kronika Prokosza jednak w kwestii roku śmierci Wrocisława i nastąpienia po nim Lestka Siemowitowica na nie jest zbieżna z Rocznikami Awentyna. Kronika Prokosza podaje rok 896, z kolei Roczniki Bawarskie mówią, iż książę Wrocisław brał udział w zniszczeniu Wielkich Moraw, co oznacza, że wg ww. Roczników Wrocisław umarł po 906 roku.

" Autentyczna kronika Prokosza powstała w 936 roku"

"Kronika Prokosza (zarzuca się jej sfałszowanie) również wspomina o Wrocisławie, który obejmuje tron w 892 roku. W 896 następuje po nm jego brat Lestek V. "

http://forum.historicus.pl/viewtopic.php?t=5108&sid=79bc45f00dab89357d8065722f5a0ea7

opr. Adam Fularz, na podst. Wikipedii