Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:02

Gdańska historia starożytna

pon., 22/07/2013 - 17:28

Schütz w historyi p ru skié j twierdzi znów iz na gó rze gradowa zwancj byt zamek w którym panowal Hadgel wandalski czy slowianski panek i e tegoz mieszkaúcy wsi Wiek niegdys w tém miejscn gdzie dzis stare miaste lezqcéj w czasie biesiad i taúców zabili i od tego osada míala wziac nazwisko Dantzwick Okolo r 1185 mówi daléj tenze Schütz Sobieslaw rzadzca Pomorza uwolniwszy sie od napasci Waldymara króla duúskiego wies te rybacka wzmoonic iw miaste przemienic postanowii i kaplicç S Mikolaja gdzie pózniéj byl klasztor ks ks Dominikanów pobudowat Nie wchodzac w obszerniejszy rozbiór jaki przypadek lub kto temu miasta mógl nadad poczatek śmialo je tylko do bardzo dawnych policzyc mozemy. Albowiem Lebrek pisarz zycia bisknpów Miúdenskich jeszcze za czasów Ludwika Cesarza w IX wieku wspomina o Gdaúsku nad Wisla lezaeym Kosmas takze Pragski pisarz S Wojciecha wyraznie mówi pod rokiem 997 iz Boleslaw Chrobry tego swietogo meza a do miasta Gidanie czyli Gdaúska odestal.

Cenver takze po raz pierwszy mówi 0 Gdaúsku pod rokiem 1170 jakoby od Dunczyków zaloionym Ztqd sie tez po kaznje iz powyzsze zdanie Schütza we dlug którego Gdansk dopiero okolo roku 1185 przybrac mial postac miasta nie zasluguje na wiare ale być moze ze wten czas byl wzmocnionym lub rozprzestrzenionym Swietopelk który klasztor (...) 

Starożytności polskie: Ku wygodzie czytelnika porządkiem abecadłowym ..., Band 1
 von Jędrzej Moraczewski, str. 301

 

 wg Der Stadt Dantzig historische Beschreibung: Worinnen von dero Uhrsprung ... Autorzy Reinhold Curicke