Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:26

Kontrowersje polskiej archeologii. Wielu kopców nigdy nie badano.

czw., 29/08/2013 - 16:59

Wielu władców jest przedstawianych jako postacie legendarne, tymczasem istnieją ich- często nigdy w pełni nie badane archeologicznie- groby- o powszechnie znanych lokalizacjach. Średniowieczne kroniki donoszą iż zmarłych władców (Krak, Wanda) pochowano w miejscach do dziś mających jednoznaczną lokalizację (np. przy przystanku tramwajowym o nazwie "Kopiec Wandy" w Krakowie). Problemem jest że albo, jak w przypadku kopca- grobowca Wandy (Wendy), nigdy go nie badano archeologicznie, zaś w przypadku Kraka (Krakusa) jedyne wykonane prace archeologiczne sfinansował wydawca gazety w okresie przedwojennym. W kopcu Kraka wykonano szyb do wewnątrz, znajdując dość niewiele. Mimo że kopiec zawierał w sobie fragmenty drewna, w okresie przedwojennym nie znano technologii pozwalających jednoznacznie datować okres budowy kopca (co wg literatury miało następić po śmierci władcy). Jakakolwiek datacja jest niejasna i niepewna, a wyniki badań nie są przydatne dla publikacji prasowych.

“Wykopaliska archeologiczne przeprowadzone tutaj w latach 1934-1937, pod patronatem Polskiej Akademii Umiejętności, przez docenta Józefa Żurowskiego i inż. Franciszka Jakubika (a sfinansowane przez redaktora naczelnego “Ilustrowanego Kuriera Codziennego” w niebagatelnej na tamte czasy kwocie 100 tysięcy złotych) polegały na przebadaniu najbliższego sąsiedztwa oraz wykopaniu zwężającego się ku dołowi szybu od szczytu aż do podstawy kopca (zbadano w ten sposób 4% powierzchni podstawy).” [3]

Przykładowo, pomimo rozkopania w 1884 kurhanu w Ryżanówce tą samą metodą, właściwy grób skrywający scytyjskiego księcia odkryto dopiero w 1996 r., po ponownych, współczesnych badaniach.” [3, patrz: przypis nr 19]. Zoll- Adamikowa w 1977 roku pisała że kopiec Wandy nigdy nie był badany przez archeologów. [1]


"Swoją droga to jest bardzo dziwna i ciekawa sprawa, dlaczego kopiec Wandy usytuowany w miejscowości Mogiła pod Krakowem nie wzbudził zainteresowania archeologów. A przecież w latach sześćdziesiątych mieli do dyspozycji ogromne środki w ramach programu badań tzw. milenijnych i gdzie kopali - głownie w Wiślicy. Wymyślono bowiem, że to tam była stolica Wiślan. Oczywiście był duży sukces, stolicę tych wiślan w Wislicy nawet znaleziono, szkoda tylko, że przez drobną pomyłkę uznano zabytki z XII w. za starsze lat 300. Tak się fałszowało historię w czasach PRL.
A kopiec Wandy spokojnie czeka na swojego Schliemanna." [2]

Wszystko to niebotycznie dziwi. Warto zapytać się, dlaczego? Czy tylko wydawców gazet interesuje zawartość np. kurhanu Wandy"

Opr. A. Fularz


[1] http://sms.zrc-sazu.si/pdf/02/SMS_02_Slupecki.pdf
[2] http://www.historycy.org/index.php?showtopic=18667
[3] [1] http://pl.wikipedia.org/wiki/Kopiec_Krakusa