Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
czwartek, 9 Lipiec, 2020 - 02:02

Kopce Kraka i Wandy jako pozostałości większego cmentarzyska kurhanowego

wt., 25/03/2014 - 13:02

Znany polski badcz Leszek P. Słupecki przypomniał dawną teorię na temat pochodzenia kopców Kraka i Wandy w okolicach śródmieścia Krakowa. Wg jednej z teorii, są to pozostałości dawnego cmentarzyska kurhanowego, liczącego pierwotnie znacznie więcej grobów kurhanowych. W przesżłości donoszono np. o kurhanie babki Krakusa, rzekomo mającym znajdować się w pobliżu. Budowa linii kolejowej oraz fortów w ramach umocnień Krakowa powodowała zabudowę kopców lub ich zniczczenie. Kopce za to są zaznaczone na dawnych mapach wojskowych, których współcześni badacze używają jako dowodu na większa liczbę tego typu obiektów.

opr. A. Fularz 2014 r.