Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:49

Kotynowie- antyczni mieszkańcy Sądeczczyzny i Żywieczczyzny

pon., 22/07/2013 - 20:27

Kotynowie, Kotyni to antyczne plemię celtyckie zamieszkujące w okresie czasów przełomu er Sądeczczyznę, okolice Żywca i Średniogórze na Słowacji. Zajmowali się głównie eksploatacją rud żelaza, hutnictwem, garncarstwem i pasterstwem.

Państwo plemienne z własną monetą

Na terenach dzisiejszej Polski Kotynowie osiedlili się w Kotlinie Sądeckiej oraz w Kotlinie Żywieckiej. Kotynowie są utożsamiani z archeologiczną kulturą puchowską, podobnie jak (Anartowie, Anartfracti sprzymierzeńcy Anartów), którzy zachowali swoją niezależność od Rzymu. Okres rozkwitu osadnictwa Kotynów przypada na I w. p.n.e., kiedy bili nawet swoją monetę.

Kotynowie budowali osady obronne. Plemię Kotynów po raz pierwszy jest wymienione w 10 p.n.e. Według Tacyta, zarówno Sarmaci (dzisiejsze tereny Polski) i Kwadowie (dzisiejsza południowozachodnia Słowacja) pobierali daninę od kopalń rudy żelaznej Kotynów w I w. n.e. Kotynowie są później wzmiankowani w związku z wojnami markomańskimi: około 172 n.e., Kotynowie nie udzielili pomocy w wojnie przeciw Markomanom. Aby ich ukarać, Marek Aureliusz przesiedlił (wszystkich?) Kotynów do dolnej Panonii, co miało miejsce nie później niż w 180 n.e. W dolnej Panoni są wzmiankowani jako "cives Cotini" - plemię Cotini - w 223-251 n.e.

opr. af wg wikipedia

więcej w źródłach:

Cotini was a Celtic tribe most probably living in today's Slovakia, and (according to occasional opinions) in Moravia and southern Poland. They were probably identical or constituted a significant part of the archaeological Púchov culture, with the center in Havránok.
The tribe was first time mentioned in 10 BC in the Elogium of Tusculum. According to Tacitus, both Sarmatians (present-day Ukraine) and Quadi (present-day southwestern Slovakia, and eastern Czech Republic) extracted tribute from the iron mines of the Cotini in the 1st century AD. The Cotini are later mentioned in connection with the Marcomannic Wars: Around 172 AD, they did not help Romans in their fight against Marcomanni. To punish them, Marcus Aurelius had moved (all?) the Cotini to Lower Pannonia, which happened not later than 180 AD. In Lower Pannonia, they are mentioned as "cives Cotini" - the Cotini people - in 223-251 AD. (cc wikipedia)