Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:13

Krak i jego synowie w Kronice Prokosza (wg Lelewela- "bajecznej")

wt., 03/09/2013 - 02:11

U Thomasa Nugenta (Historia Wandalii...) wymieniony jest władca Corsico, i podane są jego przydomki, w tym Crocus. Wymieniliśmy też przy tym autorze i jego opisie całą dostępną literaturę na temat historycznego Kraka, cytując także wzmiankę o Cracco, dux Cracovia najeżdżającym Galię w 413 r. n. e.

Poniższa kronika jest uznana za Lelewela za kronikę o niepewnej prowiniencji. Późną jej XVII-wieczną wersję miał skompilować pisarz o wątpliwej reputacji zawodowej. Jako że nie cenzurujemy treści, tylko dlatego że źródło znaleziono na żydowskim kramie jako papier do -podobno- obwijania korzeni- a przepisywał je podobno jakiś człowiek o złej reputacji, dokument publikujemy ze stosownymi uwagami.

opr. A. Fularz

 

 

 

Kronika polska: w wieku X napisana. Z dodatkami z kroniki Kagnimira, pisarza ... Autorzy Procossius (Cracoviensis)