Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 1 Czerwiec, 2020 - 02:17

Książę Popiel i koniec Dytywonii ze stolicą w Vetero- Saganum

sob., 21/12/2013 - 22:11

Wg dzieła pt. Geschichte der Stadt und des Herzogthums Sagan, autorstwa A. Leipelta, niezależne księstwo żagańskie mogło się kończyć wraz z Żaganną, a później rządzili wojewodowie. Autor omawia domniemaną stolicę Vetero- Saganum. W 1295 r. w kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) miejscowość wymieniona jest jako Antiquum Zaganum.

Dzieje starożytne narodu litewskiego: Śledzenia początkow narodu ..., Volume 2 By Teodor Narbutt

wg Geschichte der Stadt und des Herzogthums Sagan By A. Leipelt