Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:44

Lachy- Lechici? Kim byli? Zlepkiem północnoskandynawskich narodów- tłumaczy historyk.

pon., 22/07/2013 - 18:57

Lachy nie są Słowianami?

Lachy nie sa Síowianami Mówi wpra wdzie Nestor u wstepu ze jedni Síowianie prze zwali sie Lachami drudzy inaczej Iecz z tego nie wypíywa bynajmniej síowianska rodowosc Lachów. Jak bowiem Síowianie wschodni od Warego Rusów przezwali sie pozniej Rusia ta ki Síowianie polscy mogli przezwanie swoje wziac podobniez od Iudu niesíowianskiego Jakoz w wyliczeniu narodów pokolenia Jafetowego od osobnia Nestor wyraznie Síowian od Lachów umieszczajac jednych i drugich w wcale odlegíych od siebie miejscach mianowicie Lachów w sasiedztwie Litwy i Prusów. Najwydatniej atoli objawia sie to rozstrychniecie w dalszym ustepie Nestora gdzie powiedziano Polanie pochodzili od Síowian a Wiatyczanie i Radymicze pochodzili od Lachów. Niesíowianska zas rodowosc Lachów Nestora jest pierwszym warunkiem ich tozsamosci z lachami póínocnymi.

Lachy przybywaja od morza.

Lachy przybywaja od morza. Uczy nas tego owa pamietna wzmianka Nestora. Lachowie i Prusacy siedza nad morzem Waregskiem tj baítyckiem. Dopieroz od tych brzegów baítyckich rozpostaría sie nazwa Lachów na caía Polske pozniejsza. Siedzac zas pierwotnie u brzegów morskich siedzieli Lachowie nadwislanscy tem sameiu w stronach takzwanego Pomorza przy ujsciach Wisíy i Odry ao pierwotnych Pomorzanach czytamy jeszcze u Dlugosza iz byli wíasnie zlewkiem róznych narodów niesíowianskich w szczególnosci pófoiocnych skandynawskich

Vandalis Gothiis Longobardis Rugis et Gepidis quos vocant aliqui Cimbros quos hodie vocamus Pomeranos

Równie wiec ta wzmianka Díugoszowa jakotez wyznaczona Lachom przez Nestora siedziba u wybrzezy baítyckich pociagajaca za soba wniosek iz ci nadbrzezanie przy byli niegdys od strony morza tj od Skandynawii sa dalszemi wskazówkami po winowactwa Lachów polskich i skandynawskich. Polski kronikarz Bogufaí pisze o Lachach

Lechici nie miewali zadnego króla ani ksiazecia jako bracia i od jednego ojca ród swój wiodacy Lechitae qui nullum regem seu principen inter se tamquam fratres et ab uno patre or tum habentes habere consueverant

A nieco dalej if powtarza tazsama kronika Krakus od swoich braci Lechitów Gracchus inter suos fratres Lechitas Moznaby daleko wieoej orzeczen po dobnych przytoczyc z kronik polskich Síyszelismy zas poprzednio o lachach skandynawskich iz byli braémi towarzyszami przyjacioími do zgonu równymi i spólnymi sobie we wszystkiem Prawie tez Bogufaía síowami opowiada o Normanach francuzkich kronikarz Dudo Kruse Chr Northm 386

Gdy pierwsze czóína normanskie przybijaíy do ladu francuzkiego zapytali Francuzi gosci nad píywajacych jak sie nazyvva pan wasz Na co Norma ni Nie ma zadnego nazwiska gdyz nie mamy pana zadnego i jestesmy sobie równymi 

Polak po wegiersku nazywa sie Langet lub Lengel Po odtraceniu zwyczajnej koncówki el jest to tylko znami nosowa modulacya ob nizej str 235 naszego Lach Díug I 22 cf II 98 u Wegrów zostaío Polakom dawne na zwanie Lachów w starozytnej síowianszczyznie podobniez Lech u pisarzów íacinskich Lingo Lingones Schwandt III 541 Z przechowanego zas w Polsce ury wku starodawnej kroniki Kown IV V dowiadujemy sie o tym wyrazie iz znaczyí tyle co wojsko acieine rycerstwo wqjownicy najwaleczniejsi Poloni

in linguario hungarico dicuntur Langet id est milites stipendiarii militares pugj iatores optimi

Z któremto obja snieniem naszego imienia Lachów porównajmy podana w poprzedniej ezesci charakterystyke lachów póínocnych a obaczymy zupeína tozsamosé rzeczy. Bedącw jednym razie towarzyszami dobrowolnie zwiazanej spóíki pod wíasnym wodzem obranym bywali lachowie normanscy czesto towarzyszami znamienitych mocarzów czyli ich rycerstwem zacieznem stipendiarii albo ze wzgledu na zupelna dobrowolnosé swej síuzby rycerstwem sprzymierzenczem foederati tj wíasnie lachami socii.

Przypomnijmy sobie miano wicie wojsko czyli wielkie towarzystwo rycerskie króla Kanuta bedace równiez takiem rycerstwem zacieznem stipendiarii o jakiem prawi przytoczony wyzej urywek kronikarski i majace nawet w jezykach íacinskim i narodowym tez same nazwy jakie znajduja sie w tym urywku. Nazywajac sie bowiem w wíasnym jezyku i statucie lach men czyli zprosta lachami maja rycerze Kanutowi w Saxonie Grammatyku str 99 zastosowane do siebie wyrazy militares stipendia stipendiarii a Lech albo Lach militar  stipendiant sato wíasnie wyrazy owego urywku o Polakach 

 Tymczasem Lechi i Leszko w znaezeniu chytrzy chytry astutos pochodza od wyrazu skandynawskiego laega laya tj lecha lub facha ob wyiej czesé I ty v ?? podstfp chytrosc zasadzka 

 

cytaty z K. Szajnochy, wybrał: af

wg Lechichi początek Polski: szkic historyczny
 Autorzy Karol Szajnocha, s. 101