Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
niedziela, 19 Styczeń, 2020 - 16:57

Maciej Stryjkowski o początkach państwowości Słowian. Henetowie.

wt., 22/04/2014 - 21:27

Współcześnie- być może nie do końca słusznie- odrzuca się dawne podania i legendy, uznając je za mało prawdopodobne. Być może ten sam los krytyki literackiej spotkał- obficie czerpiącą z setek źródeł pracę Macieja Stryjkowskiego. Maciej Stryjkowski lub Matys Strykowski (łac. Matthias Strycovius pseud. Osostevitius) herbu Leliwa (ur. w 1547 w Strykowie – zm. między 21 X 1586 a 1593) to polski historyk i poeta, dyplomata, oraz kanonik.

Maciej Stryjkowski

M. Stryjkowski ze Strykowa, cc wikimedia

Ukończył szkołę w Brzezinach, potem przebywał prawdopodobnie w dworach magnackich. Następnie służył w wojsku, m.in. w Witebsku pod komendą Aleksandra Gwagnina. W latach 1574-1575 posłował do Turcji wraz z Andrzejem Taranowskim. W 1579 przyjął niższe święcenia kapłańskie i został kanonikiem w Miednikach. Przed 21 X 1586 został proboszczem w Jurborku. Jego najbardziej znanym dziełem jest Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi (wydana w Królewcu 1582, wyd. 3 1846). Był to pierwszy drukowany zarys historii Europy Wschodniej do 1581. Jest to udana kompilacja kronik Jana Długosza, Macieja Miechowity, a także licznych kronik rękopiśmiennych. Wiele z tych źródeł do dziś nie zachowało się. Szczególnie wartościowe jest jego przypomnienie tradycyjnej genealogii Słowian wywodzonej od Henetów, co do których- jak utrzymuje ów autor- nie ma wątpliwości że byli oni odpowiednikiem Słowian w dziełach autorów antycznych. Stryjkowski przytacza opisy jakie starożytni autorzy poświęcili tajemniczym Henetom.

wg Kronika polska, litewska, żmódzka i wszystkiej Rusi Maciejá ..., Tom 1

Autorzy Maciej Stryjkowski,Mikołaj Malinowski,Ignacy Daniłowicz