Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 11 Sierpień, 2020 - 02:28

O panowaniu 12 wojewodów po śmierci Wandy

pon., 22/07/2013 - 19:09


Jakoz prawie wszystkie okolicznosci tych podan okazuja sie prawdziwie skandynawskiemi powtarzaja sie wielokrotnie w dziejach północnych. Panowało po Wandzie najprzód dwunastu wojewodów- o dwunastu władcach obranych czytamy na kazdej karcie kronik normanskich. Słynie taka dwunastka wojewodów heretogen u starozytnych Sasów normanskich. Beda Lappenb I 208 561 Grimm Spr 436 dwunastka królików reguli u Ost Anglów Kruse Chr 343


Lechicki początek Polski: szkic historyczny
 Autorzy Karol Szajnocha

Wg XVII-wiecznej edycji (mocno redagowanej) rzekomo X-wiecznej kroniki Prokosza, por. Kronika polska: w wieku X napisana. Z dodatkami z kroniki Kagnimira, pisarza ... Autorzy Procossius (Cracoviensis)

 

ilustracja tytułowa: Poczet Królów Bałwochwalców