Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:11

O świątyni Niji w przedkatolickim Gnieźnie

czw., 26/09/2013 - 14:40

Jedyne co wiemy to wzmianka w kronikach Jana Długosza i zagadkowy rysunek figury mającej istnieć w zniszczonej przebudową formie po dziś dzień w fundamencie jednego z gnieźnieńskich kościołów, zamieszczony w publikacji T. Wolańskiego, pierwszego z badaczy pozostałości dawnych kultów przedkatolickich w Polsce. Opisywany w jego tekście jest kościół św. Jerzego w Gnieźnie. Jest to kościół jednonawowy powstały z ciosu prawdopodobnie w X wieku. na miejscu kaplicy grodowej. Obecny kościół został zbudowany wg polskich historyków w XII wieku. Po pożarze w 1613 gruntownie przebudowany w XVIII wieku, zachował bryłę romańską (mur odsłonięty w ścianie południowej).

W kronikach Jana Długosza  

“Plutona nazywali Niją, uważając go za boga podziemi i stróża oraz opiekuna dusz, gdy ciała opuszczą. Do niego modlili się o to, aby wprowadzeni byli po śmierci do lepszych siedzib w podziemiach.[Duszom] tym wybudowano w mieście Gnieźnie najważniejszą świątynię, do której pielgrzymowano ze wszystkich stron.”

 

Opis Tadeusza Wolańskiego 

 Tadeusz Wolański dostrzegał konieczność gromadzenia i zabezpieczania znalezisk archeologicznych z ziem słowiańskich, w tym z terenów Polski, mimo utrudnień spowodowanych porozbiorowymi podziałami, i rozbudzał zainteresowanie najstarszymi dziejami ziem słowiańskich, tworząc dobry klimat dla rozwoju poszukiwań archeologicznych. (opr. af. na podst. Wikipedii)

 

 

 

 

 

 

 

 

O posągu bogini miłości w domniemanej dawnej świątyni Nyi w Gnieźnie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg  Tadeusza Wolanskiego odkrycie najdawniejszich Pomnikow Narodu Polskiego, Tom 2 Autorzy Tadeusz Wolański