Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:05

Odryte drewniane fortece i miejscowości z czasów przedkatolickich- przegląd

pon., 02/09/2013 - 17:28

Przegląd prac archeologicznych, ogromna kompilacja dawnych miejscowości oparta na wynikach prac archeologów. Opis odkrytych drewnianych twierdz (grodów). Jest to dzieło związku wyznaniowego, stąd należy mieć to na uwadze, jeśli zaskakiwać nas będą opisy jakie umieścił wydawca tego imponującego zbioru.

Ze wstępu do publikacji:

Wstęp

Grody, zamki czy mury miejskie to budowle, które swoją wielkością i rozmachem architektonicznym zadziwiają dzisiejszych inżynierów. Nierzadko z wielu tych wspaniałych zabytków do naszych czasów dotrwały tylko nieznaczne ślady. Grodziska plemienne zostały zniszczone, względnie porzucone, a w ich miejsce powstawała sieć grodów będących ośrodkami administracyjno - obronnymi nowej władzy. W grodach które były uprzednio centrami plemiennymi i ośrodkami kultu pogańskiego - do nich należał G ł ogów - nowa zwierzchność gorliwie musiała dążyć do postawienia chrześcijańskiej świątyni. Głównym elementem rozpoczynającym misje chrześc. w pogańskim kraju było wycinanie przez misjonarzy drzew w "świętych gajach". Po wykarczowaniu " świętego miejsca" na jego środku stawiano krzyż.