Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:52

Paweł Orozjusz (375- 418 n.e), autor opisu księcia Polonusa

sob., 31/08/2013 - 21:15

Paweł Orozjusz to teolog chrześcijański i historyk pochodzący z terenów dzisiejszej Hiszpanii. W roku 414 uciekając przed Wandalami przeprawił się do północnej Afryki, następnie przez Egipt udał się do Palestyny, gdzie polemizował z Pelagiuszem
Data urodzenia: ok 375 n.e.
Data śmierci: po 418 n.e.

Według "Historii przeciw poganom" Pawła Orozjusza istniał ongiś książę Polonus. Czy to właśnie jego prowincją mogła być Polania- taka logiczna konkluzja odnośnie etymologii nazwy wydaje się sensowna.

Ziemię tą zasiedliły następnie inne ludy, lub- te same wyewoluowały do innych form społecznych. Jest to możliwe. Wysokie rangą kobiety -wojowniczki są opisane w miejscowej historiografii. Wanda prowadziła wojska na wojnę. Nikt nie kwestionował autorytetu kobiety. Cieszyła się ona częścią autorytetu jej ojca. Opowieść o Temiskirze i kraju Amazonek kiedyś była częścią dziejów których nikt nie kwestionował. Potem- kobiety- wojowniczki- wyśmiano, uczyniono etnograficznym dziwadłem i obskórną mityczną skamieliną. Wliczane w świat bajek, zaczęły wracać do nauki za sprawą odkryć archeologicznych w XX wieku oraz zmian obyczajowych w społeczeństwie. Ewidentne znaleziska, pokazujące inną niż dotychczasowa rolę kobiety w obyczajowości chrześcijańskiej, nagle dostały się do uwagi opinii publicznej. Ich groby odkywano już dawno, ale- możliwe że kiedyś zwracano mniejszą uwagę na płeć szkieletów.

opr. A. Fularz na podst. Wikipedia