Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 20 Maj, 2019 - 04:49

Pierwszy okres XII wojewodów, lata 405-440 n.e.

pt., 02/12/2016 - 10:36

Okres panowania XII wojewodów jest przestawiony tylko w Konice Prokosza, dziele o pochodzeniu niepewnym i kwestionowanym jako fałszerstwo przez Joachima Lelewela. Obranie XII wojewodów po zgasłej dynastii Lecha nastąpiło po rządach Witkona, około roku 405 n.e. i trwało wg Prokosza lat 35, do roku 440 n.e. Okres XII wojewodów jest wspomniany także w "Kronice Polskiej" Marcina Bielskiego.

w

wg Kronika Prokosza, 1825 r.