Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:51

Sudety w literaturze klasycznej

pon., 22/07/2013 - 18:11

Nazwa Sudety została utworzona z Sudeti Montes , latynizacji z nazwy Soudeta stosowanych w Geographii przez Ptolemeusza (Book 2, rozdział 10) ca. 150 w odniesieniu do pasma gór w Germanii w ogólnym obszarze nowoczesnych Czech. Nie ma zgody, co do których góry mu chodzi, a nazwa ta mógł na przykład być przeznaczone na Góry Harzu, łącząc nowoczesne Sudety od ich zachodu, a nawet (według Schüttego) na Böhmerwald (choć zwykle jest uważane za równoważne z lasem Gabreta u Ptolemeusza [ 1 ] . Nowoczesne Sudety są prawdopodobnie u Ptolemeusza górami Askiburgion. [ 2 ] Ptolemeusz napisał "Σούδητα" w języku greckim , który jest w liczbie mnogiej rodzaju nijakiego. Latin mons jest jednak męski, stąd Sudeti.

Sudety, wg http://sudety.blox.pl

Łacińska wersja i nowoczesna geograficzna identyfikacja, może byćwymysłem scholastyków, ponieważ nie jest potwierdzona w klasycznej literaturze łacińskiej. Znaczenie nazwy nie jest znane. W jednej hipotetycznej definicji, to znaczy "dzikie świnie", powołując się naindoeuropejskie * su-, "świnia". Być może lepiej jest zaczerpnąć z etymologii łacińskiego sudis, sudes w liczbie mnogiej, co znaczy "kolce", które mogą być używane na określenie kolczastych ryb lub terenu o kolczastym poszyciu.

opr. af na podstawie Wikipedii, ilustracja: Fragment Mapy Merkatora, Mercatora.

http://en.wikipedia.org/wiki/Sudetes#Etymology