Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 15:54

Tajemniczy król Fredebald. Czasy Kraka II (po 400 n.e., ok. 417 n.e.)

pt., 30/08/2013 - 02:26

 

Fredebal historyczny

 Fredebal, także znany jako Fredbal lub Fredbalus, był królem Silingów w V wieku n.e. Pod jego władzą Silingowie wyemigrowali ze Śląska. Pod kierunkiem króla Fredbalda, Silingowie osiedlili się w południowej części Hiszpanii, w prowincji Baetica. Pamięć o ich obecności w Hiszpanii pozostaje, według jednej z wersji, w nazwie hiszpańskiej prowincji Andaluzja (Wandaluzja?).

Władca Fredebald był pochwycony dzięki trickowi Walii, króla Wizygotów, w służbie cesarstwa. Fredebal był odesłany rzymskiemu cesarzowi Honoriusowi w Rawennie [1][2] 

U T. Nugenta

Jedyne co o nim wiemy to to że został schwytany ok. 417 n.e. Rozpoczęło to proces upadku kraju. Odłączały się dawne prowincje. Niestety, nic już pewnego nie możemy powiedzieć. Okres świetności Wandalia miała już za sobą. Fredebald jest nam nieznany. Czy był on synem Crocco, Kraka wspomnianego w polskich kronikach? Nie wiemy.

W polskich kronikach

Jeśli władca był następcą Kraka w jakieś odłączonej części imperium, to z tą historią jest powiązany wątek bratobójczy, który ostatecznie doprowadził do czasowego bezkrólewia w państwie Kraka. Mianowicie gdy jego synowie uśmiercili potwora, młodszy z żądzy władzy miał się rzucić na starszego i go zabić, ojcu skłamał natomiast, że to wina potwora. Po śmierci Kraka jego syn na krótko przejął panowanie w państwie. Na krótko, ponieważ szybko odkryto mroczny sekret Kraka II i skazano go na banicję[1]. Pomimo wszystko miłość ludu do Kraka i jego rodu miała być tak wielka, że władzę wkrótce przyznano jego córce Wandzie. Później rządził Leszko I.

Wiec

Przy okazji Kadłubek notuje, że ośrodkiem decyzyjnym w tej sprawie było zebranie "Senatu, możnych i całego ludu".

Ilustracja jest hipotetyczna.

Rysunek 1: Synowie Kraka: Krak II i Lech. źródło: Alexander Guagnini (1538-1614), Sarmatiae Europeae descriptio, Spira 1581. cc wikimedia

 

 

wg  The History Of Vandalia: Containing The Ancient And Present State Of ..., Tom 1 Autorzy Thomas Nugent

opr. A. Fularz na podst. Wikipedii oraz:

 O. Balzer, Studyum o Kadłubku, [w:] Pisma Pośmiertne, t. I, II, Lwów 1934 - 1935.

Datacja tego władcy

Wanda

(W źródle następuje wzmianka o listach do Arystotelesa- nie pasuje epokami.)

wg Wstęp krytyczny do dziejów Polski Autorzy August Bielowski

 

Literatura:

  1. A. D. 395-527, Parts 395-527: Volume 2 of The prosopography of the later Roman Empire, J. R. Martindale (1980)
  2. Barbarian tides: the migration age and the later Roman Empire, Walter A. Goffart (2006)