Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:47

Wczesna państwowość beskidzkich Kotynów

ndz., 25/08/2013 - 18:31

Kotynowie, Kotyni - plemię celtyckie zamieszkujące w okresie lateńskim okolice Żywca i Sądeczczyznę, a także obecną Słowację. Zajmowali się głównie eksploatacją rud żelaza, hutnictwem, garncarstwem i pasterstwem. Na terenach dzisiejszej Polski Kotynowie osiedlili się w Kotlinie Sądeckiej oraz w Kotlinie Żywieckiej. Kotynowie są utożsamiani z archeologiczną kulturą puchowską, podobnie jak (Anartowie, Anartfracti sprzymierzeńcy Anartów), którzy zachowali swoją niezależność od Rzymu.

Państwowość Kotynów i ich monety

Okres rozkwitu osadnictwa Kotynów przypada na I w. p.n.e., kiedy bili nawet swoją monetę. Kotynowie budowali osady obronne. Plemię Kotynów po raz pierwszy jest wymienione w 10 p.n.e. Według Tacyta, zarówno Sarmaci (dzisiejsze tereny Polski) i Kwadowie (dzisiejsza południowozachodnia Słowacja) pobierali daninę od kopalń rudy żelaznej Kotynów w I w. n.e. Kotynowie są później wzmiankowani w związku z wojnami markomańskimi: około 172 n.e., Kotynowie nie udzielili pomocy w wojnie przeciw Markomanom. Aby ich ukarać, Marek Aureliusz przesiedlił (wszystkich?) Kotynów do dolnej Panonii, co miało miejsce nie później niż w 180 n.e. W dolnej Panoni są wzmiankowani jako "cives Cotini" - plemię Cotini - w 223-251 n.e.

 

Lokalizacja Kotynów wg przypuszczeń historyków, por. http://histmag.org/forum/index.php?topic=8560.180 

wg Histmag.org 

 


Silver tetradrachm  of Cotini tribe of Pannonia. c. 100 BCE.
Obverse: Head facing right.
       Reverse: Horseman spearing fallen enemy.
Weight: ~ 9.6 grams.

wg: http://www.worldcoincatalog.com/AC/C1/CelticKingdoms/Pannonia/Cotini%20/Cotini.htm 

  

opr. AF na podst. Wikipedii