Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:09

Wielkie węże- czy były obiektem kultu wśród dawnych Słowian?

pon., 22/07/2013 - 14:03

Wielki wąż miał żyć w pogańskiej świątyni w Bułgarii, zwanej Alabuga. Mimo że Bułgarzy przyjęli islam, wielki wąż miał żyć aż do czasów inwazji Tamerlana, po której znikł. Ibn Fadlan, który odwiedział te rejony, opowiadał o rozlicznych wężach, szczególnie w drzewach. Ibn Fadlan opowiadał o wielkim powalonym drzewie, wokół pnia którego widział ogromnego węża, niemal tak wielkiego jak samo drzewo.

opr. AF wg wikipedii

Another great snake was said to live in a pagan tower temple at Alabuga. Although the Bulgars adopted Islam as early as the 10th century, the snake survived until the time of Tamerlane's invasion after which it disappeared. Ibn Fadlan, who visited Volga Bulgaria in the 10th century, referred to numerous snakes, especially in trees. Ibn Fadlan wrote about a huge fallen tree, longer than hundred ells. He saw a big snake at the trunk of the tree, almost as large as the tree itself. The Bulgars allayed his fears by assuring him that the snake was not dangerous.