Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 1 Czerwiec, 2020 - 01:44

Woynenus Walkostynus i palenie antycznych polskich dokumentów

pon., 25/11/2013 - 17:55

Wg narracji niezachowanej lub zaginionej kroniki Nakorsza Warmisza, niejaki Woynenus Walkostynus miał być dostojnikiem, który ukrył kopię dawnej kroniki historycznej, w czasach gdy nakazano jej spalenie. Ówże Woynenus Walkostynus owe zakazane dzieło literackie miał złożyć tajemnie w grobowcu, któryto zmarłemu synowi swojemu Zublinowi przy Gnieźnie wymurować kazał- jak donosi tekst źródłowy.  

Jak chce narracja otaczająca ową zaginioną księgę, owa dawna kronika, mając zapewne jakąś wymowę polityczną, nie była lubiana już w dawnych czasach. Jej autorem miał być Wisimir (...przypisana Wysymirowi xiążęciu polskiemu...jak donosi tekst źródłowy). Miała ona opisywać rządy księcia Polacha i jego następców. Trwało wówczas palenie dokumentów, owa zachowana kopia miała być jednym z dokumentów przeznaczonych do spalenia z rozkazu tajemniczych "12 wojewodów". Dzieło, spisane na korze, dostojnik miał ukryć w grobowcu swojego syna w drugiem z okresów scharakteryzowanych jako "rządy 12 wojewodów". W roku 1574 księga została odkryta przez rolników. Następnie, wypożyczona, nie wróciła do pierwotnego właściciela. Księga wg Załuskiego, bibliotekarza, miała być "dziełem jakiegoś uczonego mnicha"- jak donosi historyk polskiej literatury.

 

wg wg Michała Wiszniewskiego Historya literatury polskiéj Autorzy Michał Wiszniewski