Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:03

Wzmianka o Myringach, którzy opanowali wybrzeże Bałtyku

ndz., 25/08/2013 - 19:22

W poemacie Widsith pojawia się wzmianka o germańskim plemieniu Myrgingów, którzy swego czasu opanowali wybrzeże Bałtyku, a ich król jest znany z imienia.

Przegląd źródeł

historycy.org -> Relacja Al-masudiego
www.historycy.org/index.php?showtopic=94172&pid...‎

 

W poemacie Widsith bodajże jest wzmianka o germańskim plemieniu Myrgingów, którzy swego czasu opanowali wybrzeże Bałtyku, a ich król nosił imię Meaca, czy jakoś tak. Czyżby to mogły być jakieś jakieś odległe echa starych legend?

http://www.historycy.org/bez_grafik/index.php/t94172.html

The Social Context of Warfare in Anglo-Saxon England
www.millennia.f2s.com/context.htm‎


mines fæder eþel, frea Myrginga. After which he gave me land, my fathers estate, the lord of the Myrgings. (Widsið line 95). After long service higher ranking ...


Źródła objaśniaja˕ce początki Państwa Polskiego: źródla nordyckie - Tom 1 - Strona 251

books.google.pl/books?id=cj87AQAAIAAJ
Gerard Labuda - 1961

 

Myrginga zob. Myrgingowie Myrgingowie lud (Myrginga, Myrgingum, Wipmyrginga, Wip-Myrgingas ...

Slavia occidentalis - Tomy 23-24 - Strona 241

books.google.pl/books?id=WJNOAAAAYAAJ
1963


Myrginga) между Лабой, Вислой, Богемией и Балтикой в7. Вероятнее всего, в южной части данной территории и лежала страна Golanda, где лангобарды и римляне сталкивались с галиндами. и Ф. А. Браун, ук. соч., стр. 251 — 252 ...

opr. AF

 

Ilustracja: CELTIC EUROPE Abraham Ortelius, in Parergon, Antwerp, 1595 Osher Collection, University of Southern Maine, fragment