Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
sobota, 26 Maj, 2018 - 10:09

E. Wojnicka, "Upowszechnianie technologii informatycznych w wymiarze regionalnym - doświadczenia regionu Asturia w północnej Hiszpanii"