Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:04

Apokaliptyczna kraina Goga i Magoga istniała w opisach podróżników. Gdzie jej szukać?

pt., 16/08/2013 - 00:23
Kategoria: 

Gog i Magog – postać oraz kraina lub naród występujące w Biblii w kontekście apokaliptycznym. Przy końcu świata mają one najechać i spustoszyć Izrael. Nawiązania do Goga i Magoga obecne są także w mitologii i folklorze różnych krajów.

 

Relacja biblijna

Gog w Księdze Ezechiela jest apokaliptyczną postacią przybywającą z północy, władcą krainy Meszek i Tubal, która niszczy Izraela, ale potem zostaje sam pokonany przez Boga. Opis napaści Goga oraz jego klęski nawiązuje do "nieprzyjaciela z północy" przepowiadanego przez Jeremiasza[2] oraz motywu klęski wrogów Izraela w górach obecnego u Izajasza[3].

Kraina Magog (Ez 38,2) oznacza prawdopodobnie akadyjskie mat Gog (ziemia Goga)[1].

Gog i Magog pojawiają się ponownie w Nowym Testamencie w 20 rozdziale Apokalipsy świętego Jana, gdzie zostają zebrani przez Szatana, a ostatecznie rozbici przez Boga:

"I wyjdzie, aby uwodzić narody z czterech stron świata, Goga i Magoga, aby ich zgromadzić na bój. " (Ap 20, 8)[4].
Same określenia pojawiają się również w innych miejscach Biblii:

Gog - jeden z potomków Rubena: Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei[5]
Magog - jeden z synów Jafeta w genealogiach Księgi Rodzaju oraz Księgi Kronik[6].

Interpretacje

Okazuje się, że istnieje wiele interpretacji, i aż było to materiałem na książkę pełną źródeł wskazujących na np. położenie tej krainy w okolicach Himalajów.

http://books.google.pl/books?id=PtxOXRlPMA0C&lpg=PA100&dq=al%20masudi%20slavic&hl=pl&pg=PA104#v=onepage&q=al%20masudi%20slavic&f=false

 

opr. AF
Przypisy

↑ 1,0 1,1 Encyklopedia Biblijna, op.cit.
↑ Jr 1,14; 4,5; 6,1.22; 10,22; 13.20
↑ Iz 14,24-25; 17,12-14; 31,8-9
↑ Ap 20,8 w przekładach Biblii. (cyt za: Biblia Warszawsko-Praska)
↑ 1 Kron 5,4
↑ Rdz 10,2; 1 Kron 1,5
↑ Ibn Fadlān, Kitāb, oprac. A. Kmietowicz, F. Kmietowicz, T. Lewicki, Ossolineum 1985, przyp. 380 i 386 (ze str. 179 i 181).
↑ Peter Calovcoressi: Kto jest kim w Biblii. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1992, s. 123, seria: Prymasowska Seria Biblijna. ISBN 83-7146-213-1. (pol.)