Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:10

Tajemnica Słowiańskiego Pisma

ndz., 09/06/2013 - 08:07
Kategoria: 

Słowiańskie pismo zgłoskowe, składające się z ok. 150 znaków, pozwoliło badaczom zanalizować dawną słowiańską kulturę i cywilizację, mającą, jak się okazuje, nader dawne korzenie. Ten temat jest w Polsce zapomniany, a szkoda. Nieliczne miejscowe zabytki piśmiennictwa Słowian, o których wspominali chrześcijańscy wczesnośredniowieczni kronikarze, nie znalazły uznania w oczach decydentów, do niedawna mających kluczowy głos w dziedzinie ustalania treści podręczników szkolnych.

Rys. Przykład pisma przedchrześcijańskich pogan (zapis napisu na posągu bóstwa z Retry) w wydanym przez Ibn al-Nadeem opisie podróży, rok 987 [zrodlo]

Ibn al Nadim ruskie letters.png

Dzieje miejscowej cywilizacji, skądinąd ciekawe i intrygujące, znalazły swoje miejsce wśród zwolenników różnych egzotycznych teorii. Mniemam, że niezasłużenie.  Niektórzy naukowcy dokonali dość imponujących badań nad pochodzeniem cywilizacji Słowian, szkoda tylko że wiedza ta jest tak mało upowszechniona, i praktycznie nie wyszła poza kręgi specjalistów i miłośników słowiańskich starożytności. Tych starożytności, kilka także w formie pisemnej, znaleziono wiele na terytorum obecnych ziem Polski.

 

 

Adam Fularz, Radiotelewizja, dla Wieczorna.pl