Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 15:47
pt., 30/08/2013 - 17:15
Kategoria: 

Miasta Wenedów w epoce końcowej Wandalii są opisane w dziele T. Nugenta pt. "Historia Wandalii".

Opisuje on też ówczesny system nauki literatury runicznej wzmiankowany w zapisach kronikarzy.

Julin

Zapisy źródłowe od wczesnego średniowiecza wymieniają:

  • 967 – Yuloin
  • 1124 – Yulin
  • 1140 – Wulinensis civitas, Willin
  • 1188 – Wołyń
  • 1185 – Wolin
  • 1216 – Yolin
  • 1217 – Wolin i zniemczone Wollin

Wineta

Źródła pierwotne

Około 965, Ibrahim ibn Jaqub literami arabskimi pisał o tym mieście, transkrypcją może być Weltaba.

1075/80, Adam z Bremy napisał o emporium na wyspie na Odrze ujścia rzeki, na wschód od jego diecezji, gdzie niewolnicy, Barbarzyńcy i Grecy mieli żyć i kupcy saksońscy zatrzymywali się dla handlu. Harald Sinozęby miał kiedyś znaleźć tu schronienie.

Najstarszy zachowany wariant zapisu tego skryptu (XII wiek) ma pisownię vimne lub uimne, drugi najstarszy wariant zapisu (około 1200) ma uimne i iumne lub jumne (nie ma rozróżnienia między V oraz U lub I i J w ręcznie pisanej łacinie z tamtego czasu). Młodsze egzemplarze skryptu głównie używają Jumne, we wczesnej formie nowoczesnego druku nazwą użytą na określenie miasta jest inna nazwa.

W latach 1140 i 1159, trzy vitae Ottona z Bambergu zostały napisane przy użyciu nazw Julin do oznaczenia średniowiecznego miejsca znajdującego się w miejscu późniejszego miasta Wolin. [ 2 ]

1163/1168, Helmold z Bosau skopiował niemal słowo w słowo odpowiednie zdania opisu napisane przez Adama z Bremy. Najstarszy zachowany oryginał zapisu z kroniki Helmolda (ok. 1300) ma w miejscu nazwy miasta nazwę uineta, poprawione przez kopistę do iuḿta (skrót od iumenta lub iumneta ). Młodsze egzemplarze wykorzystują Jumnetę w tekście, ale w nagłówku danego rozdziału wszystkie kopie używają nazwy Vinneta. [ 2 ]. Winetę opisywaliśmy.

 

 

[2] Schmidt, Roderich: Das historische Pommern. Personen, Orte, Ereignisse (Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Pommern, Reihe V, Forschungen Bd. 41), Köln / Weimar 2007, S. 70-72.