Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:11
czw., 29/08/2013 - 17:55
Kategoria: 

 

Tradycyjna reputacja Wandali: Łupienie Rzymu.  Sack of Rome (455) autorstwa Heinrich Leutemann (1824–1904), ok. 1860–80

Kim byli?

Wandalowie, zakłada się, przekroczyli Bałtyk do kraju, który jest obecnie Polską, gdzieś w III wieku p.n.e, i osiedlili się na Śląsku od około 120 roku p.n.e. Tradycja ta popiera identyfikację Wandalów z kulturą przeworską, gdyż gocka kultura wielbarska zdaje się zastępować gałąź tej kultury. Niektórzy średniowieczni autorzy stosowali etnonim "Wandali" do narodów słowiańskich: Wenedów, Łużyczan i Polan [3] [4] [5]. Kiedyś uważano, że Słoweńcy byli potomkami Wandalów, ale nie jest to pogląd nowoczesnych uczonych. [6]

Przynależność do Związku Lugiskiego, bardziej kultowego niż politycznego, jest możliwa, przynajmniej wczesśni Wandale są zrównani w źródłach z Lugiami tego okresu, i to często. [2] W drugim wieku różne pod-plemiona Wandalów są wymieniane w źródłach: Silingowie na Śląsku i Hasdingowie lub Hasdingi w późniejszych Węgrzech i w Rumunii, skąd ludy te zaatakowały Imperium Rzymskie w okresie wojen markomańskich wojen za Marka Aureliusza. Jednak - podobnie jak w przypadku niemal wszystkich ludów germańskich okresu migracji - nie jest jasne, jakie więzi między ludami tej nazwie i jakie dokładnie są związki. Opisy tych związków pojawiają się w późnym antyku w źródłach tamtej epoki. Pod panowaniem Konstantyna zpewnością notuje się osiedlenie się Hasdingów, jest to potwierdzone w Panonii.

Alaryk II

Alaryk II (zm. 507) to władca Wizygotów w latach 484-507 z rodu Baltów, syn i następca Euryka. W roku 490 Alaryk II pomyślnie interweniował w Italii na rzecz Teodoryka ostrogockiego w jego walce z Odoakrem.

Za jego panowania doszło do postępu w integracji ariańskich Wizygotów z katolicką ludnością podbitych terytoriów. 5 lutego 506 Alaryk II kazał opublikować zbiór praw Lex Romana Visigothorum, który likwidował dualizm prawny między rządzącymi się własnym prawem Gotami a ludnością galo- i hiszpanorzymską, posługującą się prawem rzymskim. Władca zginął pod Vouillé (mówi się też pod Poitiers) w bitwie z wojskiem Chlodwiga I. Większość galijskich ziem Wizygotów przeszło pod panowanie Franków.

 

opr. A. Fularz na podst. Wikipedia

1. The History Of Vandalia: Containing The Ancient And Present State Of ..., Tom 1 Autorzy Thomas Nugent- fragmenty stron książki.

2. Castritius, Die Vandalen, S. 16 i nast.

3.^ Annales Alamannici, 795 ad

4.^ Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum by Adam Bremensis 1075 ad

5.^ Roland Steinacher under Reiner Protsch"Studien zur vandalischen Geschichte. Die Gleichsetzung der Ethnonyme Wenden, Slawen und Vandalen vom Mittelalter bis ins 18. Jahrhundert", 2002

6.^ Lenček, Rado L. (1990). "The Terms Wende-Winde, Wendisch-Windisch in the Historiographic Tradition of the Slovene Lands". Slovene Studies Journal 12 (2). ISSN 0193-1075.

7.^ Heather 2005, p. 195

8.^ Vasconcellos 1913, p. 551

Heather, Peter (2005), The Fall of the Roman Empire: A New History, Macmillan, ISBN 0-333-98914-7

Mallory, James P.; Adams, Douglas Q. (eds) (1997), Encyclopedia of Indo-European Culture, Taylor & Francis, ISBN 1-884964-98-2

Merrills, Andy (2004), "Vandals, Romans and Berbers: Understanding Late Antique North Africa", Vandals, Romans and Berbers: New Perspectives on Late Antique North Africa, Ashgate Publishing, pp. 3–28, ISBN 0-7546-4145-7

Merrills, Andy; Miles, Richard (2010), The Vandals, John Wiley & Sons, ISBN 978-1-4051-6068-1

Mokhtar, G (1981), Ancient Civilizations of Africa, University of California Press, ISBN 0-520-06697-9

Vasconcellos, José Leite (1913), Religiões da Lusitania na parte que principalmente se refere a Portugal 3, Imprensa Nacional

 

Dodatek: Zestawienie genealogiczne z witryny fabpedigree.com:

  / -- Wisimar of the HERULI   + ====> [ 33]
                  / -- Mizislaus I (13th King) of the HERULI
                  \ -- Amalasunta
                / -- Rodagasus (14th King) of the HERULI
                \ -- Belga
              / -- Corsicus (15th King) of the HERULI
              \ -- Cella of the VANDALS   + ====> [ 1]
            / -- Fredebaldus (16th King) of the HERULI
            | \ | (skip this generation?)
            \ -- Flora
          / -- Gunderich (17th King) of the HERULI
          \ -- Themiorma
        / -- Genserich (18th King) of the HERULI
        \ -- poss.  Elissa of GRANADA
      / -- Visilaus (19th King) of the HERULI
      \ -- Licinia EUDOXIA
    / -- Alaricus (20th King) of the HERULI
    \ -- Adolla of the SAXONS
  / -- Albericus (21st King) of the HERULI
  \ -- Theodora of the BURGUNDIANS
/ -- Johannes (22nd King) of the HERULI
\ -- Syrisca (Princess) von SARMATIEN
- Radagast (II; 23rd King) of the HERULI & Wenden
\
\

-- Euphemia of NORWAY