Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:16
czw., 20/06/2013 - 11:06
Kategoria: 

Powszechnie uważano że Wincenty Kadłubek mylił się umieszczając Pompiliusza I- Popiela I w czasach antycznych. Tymczasem cała historia Polemona lub Palemona z dynastii sapejskiej i jego - opisanej w kronikach- migracji na tereny obecnego ujścia Bałtyku, wyjaśnia pochodzenie szczegółowej historii rodziny Polemona utożsamianej z czasami lechickimi, w historii Polski.

Powszechnie uważano iż Popiel I był jednym z dawnych, przedchrześcijańskich władców Polski. Najstarszy syn Lecha VII (w niektórych źródłach znanego jako Leszek III), ojciec słynnego Popiela II, jego rządy miały przypadać na czasy średniowieczne, ale historyk August Bielski metodą dokładnych badań źródłowych tekstów przełożył tą historię na czasy antyczne.

"Po ojcowskiej śmierci, Popiel starszy syn Leszków wstąpił na Monarchię Polską, z przyzwoleniem wszystkiej braci i Panów, ale się daleko wyrodził od obyczajów ojcowskich, bo był leniwy, niedbały, nikczemny." Tak władcę opisywał późnośredniowieczny kronikarz Bielski.

Nie wiadomo czy istotnie Popiel późniejszych kronikarzy i Pompiliusz I Kadłubka to jedna i ta sama osoba. Odwrotnie do Marcina Bielskiego cechy władcy Pompiliusza I opisał Kadłubek, który Popiela uważał za bardzo dobrego władcę. Ten sam Kadłubek uważał jednak za matkę Popiela I Julię, siostrę Juliusza Cezara, co jest niemożliwe ze względu na okres rządów Popiela. Czy chodzi więc o dwie różne postacie?

Pisał Bielski, że niektórzy dawni Polscy kronikarze, w tym i Kadłubek, pisali jakoby Popiel był Pompiluszem, synem siostry Juliusza Cezara, Julii. Sam Bielski uważał tą teorię za niedorzeczną ze względu na różnice czasu. Niekoniecznie więc mogło chodzić o tych samych władców.

opr. AF, DK na podstawie Wikipedii

źródła:
wikipedia
Kronika Polska Marcina Bielskiego
Praca Augusta Bielowskiego: "Wstęp krytyczny do dziejów Polski"

Pompiliusz I