Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:07
ndz., 01/09/2013 - 21:31
Kategoria: 

Antynormanista Naruszewicz

Ascomanni użyte u np. Adama z Bremy w języku polskim dołownie znaczy Popiele.

Ascomanni (Adam of Bremen ca 1070: The pirates that the Danes call Vikings, but whom

we call Ascomanni).

ASCOMANNI, Piratæ, forte dicti ad instar Arabum Ascitarum, quibus id nominis inditum,

quod utribus, seu naviculis, ex utribus confectis, piraticam exercerent : voce

hybrida ab ἀσϰός, utris, et man, homo, nam et ascum pro navicula usurpat Lex Salica. Aliter

tamen censet Jacobus Eyndius in Chronico Zeland. lib. 1. quem consule pag. 164. Adam

Bremensis cap. 73 :     Classis Piratarum, quos nostri Ascomannos

vocant.

 

Cap. 212 :

    Ipsi enim Piratæ, quos illi Witingos

"leg. Wicingos" appellant, nostri Ascomannos,

Regi Danico tributum solvunt.

Horum præterea meminit cap. 111. Albertus Stadensis ann. 788. et Historia Archiep.

Brem. in Bezelino. Vide Ascus. Glossat. Poetæ Saxon. ad ann. 800. v. 11. Northmanni,

pyrate, Ashmen, apud Pertz. vol. 1. Mon. Hist. pag. 257.

wg http://ducange.enc.sorbonne.fr/ASCOMANNI

 

To jednak nie wystarczyło Adamowi Naruszewiczowi, by przekonać go do koncepcji państwowości na ziemiach obecnej Polski przed nadaniem tych ziem jako lenno dla Stolicy Apostolskiej.

Polska a Wandalia?

Kilka tez wskazuje na większe niż sądzimy pokrewieństwa obu nazw. Przykłady wymieniają historycy na rozlicznych forach internetowych  (takich jak historycy.org). Dla przykładu:

-nazwanie Chrobrego władcą Wandalów,
-w legendzie o Wandzie u Kadłubka nazwanie Wisły i podległego jej ludu Wandalami,  
-proboszcz katedry w Augsburgu, Gerhard, w napisanym w latach 983-993 Miracula Sancti Oudalrici nazywa Mieszka I : Dux Vandalonim, Miscio nimine,
- Adam z Bremy: "Słowiańszczyzna, największy z krajów germańskich, jest zamieszkana przez Winnilów, których dawniej zwano Wandalami. Jest to kraj przypuszczalnie większy nawet od naszej Saksonii; szczególnie jeżeli uwzględnimy w nim Czechów i Polan zza Odry, jako że nie różnią się te ludy ani obyczajem, ani językiem"

Opr. Adam Fularz na podstawie Wikipedii 

 

Historya narodu polskiego, Tomy 3-4 Autorzy Adam Naruszewicz