Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 16:58
pon., 19/08/2013 - 11:40
Kategoria: 

Metodologia nauk humanistycznych każe nam stosować proste mechanizmy logiczne w sytuacjach kiedy dostępnych danych jest niewiele. W świetle niewielkiej liczby źródeł winniśmy chyba identyfikować Popiela I z dostępnymi źródłami. "Król królów i książę książąt" - jeśliby analizować ten fragment opisu narzędziami historycznymi, wydaje się niemalże pewnym że ustęp ów odwołuje się do wyroku wydanego przez cesarza.

"Po tym wszystkim młody Siemowit, syn Piasta Chościskowica, wzrastał w siły i lata i z dnia na dzień postępował i rósł w zacności do tego stopnia, że król królów i książę książąt za powszechną zgodą ustanowił go księciem Polski, a Popiela wraz z potomstwem doszczętnie usunął z królestwa."

(Gall Anonim, Kronika, I)

W roku 795 został zamordowany władca Wilków o imieniu Wilka. Po nim władzę w kraju przejął niejaki król Liuba- jako król Wilków. Miał on dwóch synów - jego synowie to Meligast i Celeadragus, ok. 823 roku. Król Liubi umiera w 823 roku w potyczce z Obodrytami (za: Handbuch der Brandenburgischen Geschichte, Band 1 von Gottfried Traugott Gallus )

 

wg Historya narodu polskiego, Tomy 3-4 Autorzy Adam Naruszewicz