Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:13
ndz., 01/09/2013 - 23:57
Kategoria: 

Kronika Prokosza (Kronika polska przez Prokosza w wieku X napisana, z dodatkami z Kroniki Kagnimira, pisarza wieku XI, i z przypisami krytycznymi komentatora wieku XVIII pierwszy raz wydrukowana z rękopisma nowo wynalezionego) – tzw. kronika słowiańsko-sarmacka kronikarza Prokosza z 936 roku,  jest dziełem o prowinencji niepewnej. Orginału nie szukaliśmy, znana jest ze streszczeń, mających nieskie poważanie wśród mediewistów.

Oskarżenia o fałszerstwo

Kronika Prokosza wg Lelewela była uznawana za sfałszowaną przez Przybysława Dyjamentowskiego (1694-1774). Opublikowana została po raz pierwszy przez Hipolita Kownackiego w Warszawie w 1825 roku. Kownacki przełożył ją także wkrótce potem na łacinę[1]. Oszustwu dał się zwieść Julian Ursyn Niemcewicz, przekonany o autentyczności nowo odkrytego źródła[1].Uznaje się jednak że Dyjamentowski posiadał ogromną bibliotekę dawnych dzieł i na ich podstawie mógł produkować tego typu publikacje. Prawdy- nie poznamy.

Fałszerstwo tej kroniki już w przeciągu roku od jej wydania wykazał Joachim Lelewel, odnajdując w Wilnie jej rękopis opatrzony datą 21 czerwca 1764 roku i wskazujący na Dyjamentowskiego jako jego autora. Przybysław Dyjamentowski znany był powszechnie jako fałszerz dokumentów historycznych, zajmował się tworzeniem fałszywych genealogii rodów magnackich i fikcyjnych źródeł opisujących najstarsze dzieje Polski[1].
 

 

Piast Kaganem?

 

Opowieść tu jest inna: tajemniczy goście mieli przyjśc jeszcze za elekcji Pompila II.

'Niech żyje król Piast''. Potem porwawszy go między siebie jako Hamana (tytuł zadziwiająco podobny do opisywanego tytułu Kagana) w prostej owey siermiędze, i co jeszcze gorsza, w kurpiach lipowych... (Prokosz. Str. 150)

wg

Kronika polska: w wieku X napisana. Z dodatkami z kroniki Kagnimira, pisarza ...
 Autorzy Procossius (Cracoviensis)

Bibliografia

  • Janusz Tazbir, Spotkania z historią, Warszawa 1979, s. 233.   
  • Jerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian, Poznań 2007.