Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
wtorek, 4 Sierpień, 2020 - 17:03

Leszko III Kotys. Skąd w "Kronice Polski" znalazła się historia dynastii sapejskiej?

czw., 20/06/2013 - 09:55
Kategoria: 

Istnieje szereg dziwnych, zachowanych do dziś i niepołączonych ze sobą historii i opowiadań z czasów antycznych, dotyczących ziem obecnej Polski.

Gdyby je zebrać w całość, próbować ułożyć zgodnie ze wskazówkami historyków i literaturoznawców, cóż byśmy otrzymali? Może rozwiązanie zagadki polskiej historii?

Wszyscy znamy potoczną opinię o powstałej o 1194 r. pierwszej księdze kroniki Wincentego Kadłubka. Uznaje się poczet władców przedpiastowskich, który przedstawił, za dzieło niewiarygodne historycznie.

A cóż, jeśli toyczy ono rzeczywistych wydarzeń, a późniejsze próby interpretacji były całkowice niepoprawne? XIX-wieczny historyk próbował rozszyfrować jedną z największych zagadek polskiej przeszłości.

Jego rezultaty są o tyle ciekawe, że dopiero po połączeniu z traktowanymi z niedowierzaniem doniesieniami z kronik o niejakim Polemonie, tworzą sensowną, spójną i wyjaśniającą te zagadkowe powiązania całość.

Oto, wg Augusta Bielowskiego, Lestko III to nikt inny jak Cotto, Cotiso. Król Tracji z dynastii sapejskiej, panujący od 19 do 30 r.n.e. Od roku 38 do roku 64 był królem Bitynii (Pontu). Zakłada miasto Polemonium, po czym po roku 64 ginie z kart dziejów.

Bielowski cytuje opis Kadłubka, zestawiając go z wiedza historyczną na temat władców dynastii sapejskiej. Rezultaty są zaskakujące, zwłaszcza że jedyną postacią łączącą oba motywy jest Polemon, Palemon, opisany w innym z artykułów.

Widewuto - legendarny pruski władca. Ilustracja z Kroniki Sarmacji Europejskiej , Aleksander Gwagnin, Kraków 1611

Widewuto – legendarny pruski władca. Ilustracja z Kroniki Sarmacji Europejskiej , Aleksander Gwagnin, Kraków 1611

Lestko III