Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
sobota, 25 Maj, 2019 - 22:02

Propozycja opery, wersja robocza

sob., 26/12/2015 - 22:37
Kategoria: 
 

TW- Opera Narodowa
Plac Teatralny 1
00-950 Warszawa

Szanowni Państwo,
Wydawnictwo Merkuriusz Polski, które prowadzę, zechciało opracować jedną z dawnych legend do publikacji w formie bardzo grubego drukowanego opracowania, przygotowanego przez historyków. Niemniej historia ta jest na tyle wyuzdana i "wyjątkowa" literacko, że podjęliśmy przygotowania do jej realizacji scenicznej.

Wydaje się że ta dawna legenda lub historia, jeśli identyfikacja jej kanwy historycznej została poprawnie dokonana przez historyków, ma dość spektakularne i nieoczekiwane zakończenie, zaś opowieść z polskich kronik miała być tylko alegorią. 

Jest ona historią nie ustępującą jakością opowieściom o wyczynach Kaliguli, Heliogabala czy Nerona, i opowiada historię pogańskiego władcy, rodzaju kagana, hamana (rodzaj pogańskiego "cesarza"). Chodzi nam o historię o królu Popielu II, upadku Lechii i powstaniu Polski. Wydawnictwo aktualnie poszukuje chętnych instytucji do współpracy w celu przekucia tej opowieści w dzieło sceniczne- najlepiej w formę sceniczną znaną jako grand opera. 

Nie wiem czy są Państwo zainteresowani- jest to opowieść aż sprzed 1350 lat. Na rocznicę 1350-lecia tych - rzekomo historycznych - wydarzeń chcielibyśmy wyprodukować dość kontrowersyjne dzieło, rodzaj opery bardzo wiernej oryginalnym zapisom tej historii, i tylko - w scenie finałowej- odbiegającej od jej ściśle udokumentowanego przebiegu. Byłoby to w całości dzieło zainspirowane domniemaną oryginalną wersją tej historii znaną z dzieł historycznych. 

Jedną częścią w całości fikcyjną byłby "finał", znany jedynie z pobieżnych opisów. Nasza ilustratorka, mająca zilustrować dzieło drukowane, wymyśliła bardzo spektakularny finał tej opowieści. Niestety, danych źródłowych jest bardzo dużo, a epilogi w różnych wersjach są różne. Do części wersji nie dotarliśmy- należałoby zainwestować większe środki w kwerendę źródłową. Być może gdzieś istnieje oryginalny koniec tej historii, niemniej ilość dokumentów i bez tego jest ogromna.

Jest to opowieść długa i skomplikowana, choć jest też bardzo wyuzdana literacko. 

Akcję ułożono na podstawie zapisów kronikarskich i treści zachowanych lokalnie legend. Można ją scharakteryzować następująco: Poduszczony przez nową żonę, cudzoziemkę, Popiel II, chce zagarnąć całość władzy w państwie. Pozorując swoją własną stypę podstępnie truje część senatu i skoligaconych z nim władców prowincji swojego państwa. Pozoruje następnie katastrofę komunikacyjną, każe rodzinom zmarłych wierzyć że zmarli oni w wyniku wypadku komunikacyjnego. Odmawia pogrzebania ciał zmarłych. Wprowadza tyranię. 

Po jakimś czasie sam władca staje się celem spisku. Możliwe że zjedzony przez myszy- tego już źródła historyczne, poza późniejszymi kronikami średniowiecznymi, nie precyzują. Kraj Popiela II, dawna Lechia, ginie i znika. "Upadła także wszystka godność i zgasła wszystka chwała Polaków, w popiół się obróciwszy"- podsumowują to kroniki. Lokalna historia zanika, możliwe że na setki lat- w kronikach istnieje wielusetletnia luka.

Apogeum opery byłby moment rozpadu jego imperium. Ilustratorka wersji książkowej opracowała jakąś kontrowersyjną wersję sceny finałowej- władca miałby zostać rzucony na pożarcie myszom lub szczurom, i w kontrowersyjnej uroczystości pogrzebowej pożegnany. 

Oświadczam że powyższa propozycja jest objęta prawami autorskimi, wydawnictwo prowadziło bardzo długą kwerendę w materiałach źródłowych, przygotowało koncepcję jej scenicznej realizacji, zebrało liczącą tysiące stron dokumentację w postaci dawnych legend, podań, wycinków z setek kronik z całego świata (historia ta obiła się szerokim echem w całym ówczesnym świecie). Możliwe że jest to ok. 1000 stron dokumentacji do samej postaci, a z całością materiałów źródłowych n/t tej epoki, nawet kilka tysięcy stron opisów źródłowych n/t dawnych wierzeń, obyczajowości i realiów polityczno - społecznych.

Czy są Państwo zainteresowani współpracą z wydawnictwem nad sceniczną realizacją tej dość niezwykłej historii? Chcielibyśmy stworzyć całkowicie współczesną, nowoczesną grand operę w stylu wielkich oper kompozytorów minimalistycznych: Johna Adamsa czy Filipa Glassa, jednocześnie możliwie ściśle wierną - legendom i doniesieniom historycznym, miejscami nadzwyczaj szczegółowo opisującymi każdą ze scen, włącznie z dialogami czy cytatami oryginalnych wypowiedzi. W polskich kronikach średniowiecznych opublikowano nawet wizerunki owych bohaterów (Popiel I, Popiel II, Piast etc.) - nie wiemy, na ile wierne oryginałom, ani też- na czym opierano się przy ich sporządzeniu.

Adam Fularz
Merkuriusz Polski, dział Radiotelewizja

http://www.merkuriusz.wieczorna.pl/radiotelewizja
 

"Wieczorna.pl" sp. z o.o.

ul. Dolina  Zielona 24 a

65-154 ZIELONA GÓRA
 

Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661
 
-- 
Adam Fularz
Wydawnictwo Merkuriusz Polski
"Wieczorna.pl" sp. z o.o.
+48604443623
+442035142037
adam.fularz@wieczorna.pl
Dolina Zielona 24a, PL 65-154 Zielona Góra

AGENCJA PRASOWA MERKURIUSZ POLSKI- Wieści i treści od 3 stycznia 1661 
 
TEKSTY

Każdego dnia Agencja Merkuriusz udostępnia kilka materiałów prasowych ze wszystkich regionów Polski. Dotyczą one najważniejszych wydarzeń w skali kraju, różnych dziedzin życia. Stanowi źródło informacji dla redakcji prasowych.

ZDJĘCIA

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis fotograficzny. Korzystają z niego serwisy internetowe i redakcje prasowe.

WIDEO

Na zamówienie abonenta udostępniamy serwis video. Korzystają z niego stacje telewizyjne.