Gazeta codzienna

Sztuka. Kultura. Nauka.

* * *
Merkuriusz Polski dzieje wszystkiego świata w sobie zamykający dla informacji pospolitej. Od 3 stycznia 1661.
poniedziałek, 17 luty, 2020 - 10:08

80 % populacji Polski przeciwko zmianom ustawy "Prawo Łowieckie"

śr., 28/12/2016 - 16:08
Kategoria: 

Zaledwie 8 dni dzieli nas od momentu, gdy posłowie i posłanki w sejmowej podkomisji zajmą się ustawą „Prawo Łowieckie”. Napisano ją pod dyktando myśliwych, a głównym autorem jest jeden z nich – minister Szyszko. Ustawa ta w katastrofalny sposób pogarsza ochronę dzikich zwierząt i narusza prawa obywateli. Lasy staną się niemal wyłączną domeną myśliwych!

Zgodnie z badaniami zleconymi przez Akcję Demokrację projekt ministra środowiska stoi w jaskrawej sprzeczności z poglądami większości Polek i Polaków.Dzieci nadal będą narażone na widok zabijanych zwierząt, chociaż 78% obywateli popiera zakaz udziału nieletnich w polowaniach. Propozycja karania za „utrudnianie polowań” czyni z ludzi niebędących myśliwymi użytkowników lasów, pól i łąk obywateli drugiej kategorii.Budzi to uzasadniony opór blisko 80% obywateli [1].

Masz dość szerzenia kultury związanej z okrucieństwem i widoku zabijanych zwierząt w lesie [2]? Ponad 20 organizacji społecznych wzięło udział w konsultacjach ustawy, niestety ich głos został zignorowany [3]. Razem z nimi zebraliśmy podpisy ponad 40 tysięcy osób sprzeciwiających się nowej ustawie [4]. 
 
nadesłane przez przez Akcję Demokrację

[1] Wyniki badania omnibusowego przeprowadzonego przez CBOS w dniach 4-13 listopada 2016 roku na 1019-osobowej próbie losowej PESEL reprezentatywnej dla dorosłej ludności Polski. Badanie przeprowadzono na zlecenie Akcji Demokracji, Pracowni na rzecz Wszystkich Istot oraz Koalicji NiechŻyją!

[2] Myśliwi zostawili stos martwych saren, rp.pl, 12.12.2016

[3] Nowe prawo łowieckie – kolejny zamach PiS na przyrodę, pracownia.org.pl, 04.07.2016

[4] Podpisy pod tym samym apelem zbierane są równolegle na stronie: http://petycja.pracownia.org.pl/petycja/nie-dla-rzeczpospolitej-mysliwskiej